Đi giữa cuộc đời là bước qua nhiều điều xấu ác

Ta không thể thờ ơ bỏ mặc bóng tối tràn lan

Vì một ngày kia chính ta cũng sẽ khóc than

Khi điều xấu đã làm điêu tàn cả thế giới

Đi giữa cuộc đời là đừng phân vân chờ đợi

Phải dấn thân đem điều thiện lợi đến mọi người

Vì người vui chính là ta cũng được vui

Ngọn đèn sáng thì nơi nơi đều rạng rỡ

- nguoisechia -